No. 69 Ground Floor Jalan KLJ 6, Taman Kota Laksamana Jaya, 75200 Melaka.

Phone: +6017 578 5178